LT  |  EN


THINK TANK: Kolektyvinis intelektas

Mokslinė konferencija

Kiekvienais metais Mykolo Romerio universitetas organizuoja Socialinių technologijų konferenciją. Konferencijos tematinė apimtis - socialinės programinės įrangos, skirtos socialinių makro- ir mega- sistemų tausojančios plėtros užtikrinimui ir ilgalaikio efektyvumo didinimui koncepcinis projektavimas, metodologinis pagrindimas ir praktinis panaudojimas. 2013m. vykusioje konferencijoje intelektinio kapitalo vystymui(si) buvo skirta atskira konferencijos sekcija

Konferencijos puslapis: http://soctech14.mruni.eu/ 

© 2013 Mykolo Romerio universitetas.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 111951726.


Pagal projektą "Socialinių technologijų įtaka kolektyvinio intelekto vystymui tinklo visuomenėje". (Projekto numeris: VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-030)