LT  |  EN


THINK TANK: Kolektyvinis intelektas

Rezultatai

KI potencialas yra santykinė sąvoka, apibūdinanti internetinės bendruomenės gebėjimą kaupti ir kurti žinias, jos kūrybiškumą, gebėjimą priimti sprendimus, gebėjimą organizuotis, prisitaikyti ir sukurti “spiečiaus efektą”. Kolektyvinio intelekto potencialo (KIP) indekso skaičiavimo metodika padeda nustatyti priemones, kurios maksimaliai padidins KI teikiama naudą internetinei bendruomenei ir individams atskirai. KIP indeksas atskleidžia potencialias kolektyvinio intelekto atsiradimo sąlygas, būseną ir dinamiką, priklausančią nuo įvairių vidinių ir išorinių indikatorių pasikeitimo.

KI potencialo indeksą sudaro trys skirtingas dimensijas turintys komponentai: KI galios indeksas, KI atsiradimo indeksas ir Socialinių technologijų indeksas.

Kolektyvinio intelekto galios indeksas susijęs su dalyvių įvairove ir nepriklausmobe, žinių kaupimu sąveikaujant dideliam skaičiui vartotojų taip sukuriant sąlygas susidaryti „minios išminties“ efektui. KI Galios indeksą sudaro šios komponentės: kūrybingumo galia (rodo bendruomenės dinamiškumą ir atvirumą Kuo įvairesnė dalyvių struktūra, tuo didesni kūrybiškumo gebėjimai); žinių agregavimo galia (rodo bendruomenės narių gebėjimą sukurti kolektyvines žinias); sprendimų priėmimo ir problemų sprendimo galia (rodo kompetencijų savarankiškai priimti sprendimus ir spręsti problemas lygį).

Kolektyvinio intelekto atsiradimas arba susikūrimas pasireiškia per saviorganizacijos sugebėjimą, adaptyvumą ir sinergijos efekto atsiradimą sistemoje. KI atsiradimo indeksą sudaro 3 pagrindinės dimensijos: saviorganizacijos potencialas (rodo bendruomenės tikslui pasiekti reikalingos saviorganizacijos laipsnį,  bendruomenės kultūros ir struktūros brandą); KI atsiradimo intensyvumas (rodo naujos kokybės atsiradimo pasidalytosios bendruomenės atminties ir pasidalintų žinių (“minios išminties” efektas) pagrindu intensyvumą); adaptyvumo potencialas (rodo gebėjimo prisitaikyti prie sociokultūrinės aplinkos (vietos, valstybės, pasaulinės) ir sugebėjimo mokytis laipsnį).

Socialinių technologijų indeksas vertina technologines internetinės platformos galimybes, tokias kaip platformos plėtra, rizikų prevencija ar vertės kūrimo technologijos. Naujos kartos taikomosios programos orientuojasi į vartotojų poreikius ir ieško technologinių inovacijų, kurios paremtų sprendimų priėmimą, komandinį darbą ir geresnį tarpusavio supratimą. Virtualios veiklos įrankių skaičius ir įvairovė skiriasi priklausomai nuo bendruomenės tikslų. internetinės bendruomenės turi būti projektuojamos siekti konkretaus specifinio tikslo ir aiškiai savo dizainu reprezentuoti to tikslo siekimą. Privatumas ir asmens duomenų sauga padeda sukurti potencialiai aktyvią bendruomenę ir skatina nuomonių įvairovę, todėl būtina įdiegti vartotojų saugumą, o kai kuriais atvejais ir anonimiškumą užtikinančias technologijas. KI sistemų pagrindinė ašis yra informacija ir duomenys, todėl programos turi būti kuriamos taip, kad galėtų kaupti žinias ir dalyviai turėtų galimybę keistis informacija.

Bendras

KI GALIOS INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
48
52
62
=
54


Individualūs

1
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
18
56
28
=
34

2
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
15
29
30
=
25

3
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
44
58
78
=
60

4
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
19
56
34
=
36

5
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
21
28
36
=
28

6
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
21
39
44
=
34

7
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
30
57
42
=
43

8
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
27
66
58
=
50

9
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
25
60
52
=
46

10
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
17
51
66
=
45

11
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
55
45
44
=
48

12
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
86
68
82
=
79

13
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
77
71
80
=
76

14
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
44
53
44
=
47

15
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
48
51
80
=
60

16
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
46
33
76
=
52

17
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
39
45
60
=
48

18
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
60
51
78
=
63

19
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
17
17
28
=
21

20
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
57
77
86
=
73

21
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
66
45
78
=
63

22
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
47
68
76
=
64

23
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
77
64
56
=
66

24
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
51
66
62
=
59

25
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
73
77
70
=
73

26
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
76
71
74
=
74

27
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
24
21
16
=
20

28
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
84
97
84
=
88

29
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
55
58
88
=
67

30
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
55
79
80
=
71

31
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
45
39
60
=
48

32
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
77
58
96
=
77

33
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
65
52
78
=
65

34
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
21
34
68
=
41

35
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
68
69
82
=
73

36
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
35
65
72
=
57

37
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
40
19
36
=
32

38
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
58
61
68
=
62

39
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
31
32
24
=
29

40
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
80
39
68
=
62

41
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
55
32
50
=
46

42
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
27
58
46
=
44

43
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
56
46
72
=
58

44
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
41
32
60
=
44

45
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
83
59
78
=
73

46
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
66
52
100
=
73

47
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
69
61
76
=
69

48
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
59
42
72
=
58

49
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
63
51
76
=
63

50
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
47
38
52
=
46

51
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
43
57
48
=
50

53
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
66
79
74
=
73

54
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
63
88
76
=
76

55
KI GALIOS
INDEKSAS
KI ATSIRADIMO INDEKSAS
SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDEKSAS
KIPI
29
25
54
=
36

© 2013 Mykolo Romerio universitetas.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 111951726.


Pagal projektą "Socialinių technologijų įtaka kolektyvinio intelekto vystymui tinklo visuomenėje". (Projekto numeris: VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-030)