LT  |  EN


THINK TANK: Kolektyvinis intelektas

KIPI indekso skaičiavimas

Kas yra KIPI indeksas ir kokie jo elementai
 
Internetines bendruomenes galime nagrinėti kaip virtualų žmonių tinklą, kuriame kiekvieno nario turimi ištekliai tampa bendrais bendruomenės ištekliais, o išpažįstamos vertybės suvokiamos vienodai arba labai artimai. Vienijami bendrų idėjų ir/ar siekių tinkle veikiantys individai kuria bendrą vertę. Ši vertė sukuriama atsiradus kolektyviniam intelektui. Tačiau tam, kad atsirastų kolektyvinis intelektas reikalingos tam tikros sąlygos, kurios apibūdinamos specifiniu virtualios bendruomenės charakteristikų rinkiniu. Šioms charakteristikoms įvertinti siūlome originalų įrankįkolektyvinio intelekto potencialo indekso (KIPIskaičiavimo metodą
 
KIPI atskleidžia potencialaus kolektyvinio intelekto atsiradimo sąlygas, būseną ir dinamiką, priklausančius nuo įvairių vidinių ir išorinių parametrų pasikeitimo internetinėse bendruomenėse. Šis įrankis gali būti naudingas virtualių bendruomenių iniciatoriams, siekiantiems kritiškai įvertinti virtualios bendruomenės gebėjimų ir potencialo, sukurtų organizacinių ir technologinių priemonių bendruomenės tikslams realizuoti lygį. Atlikus vertinimą pagal KI indekso skaičiavimo metodą, savo rezultatus galima palyginti su kitų virtualių bendruomenių KI indekso vidurkiu bei didžiausiu galimu įvertinimu. Išanalizavus rezultatus galima numatyti, kuriose srityse tikslinga diegti pokyčius, o kurios pakankamai išplėtotos bendrai vertei kurti. Indeksas leidžia identifikuoti, kaip internetinius projektus galima transformuoti į efektyvias kolektyvinio intelekto sistemas, optimizuojant veiklas ir taip padidinti individualią ir bendruomenių teikiamą naudą.
 
Kaip jūs galite apskaičiuoti savo internetinio projekto KIPI?
 
 
Spauskite pradėti, užsiregistruokite sistemoje bei gavę prisijungimo kodus užpildykite apklausos anketą. 
© 2013 Mykolo Romerio universitetas.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 111951726.


Pagal projektą "Socialinių technologijų įtaka kolektyvinio intelekto vystymui tinklo visuomenėje". (Projekto numeris: VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-030)