LT  |  EN


THINK TANK: Kolektyvinis intelektas

Projekto aprašymas

Projekto idėja atspindi Europos Komisijos rekomendacijas, išdėstytas 2013 m. programoje „Informacinių ir komunikacinių technologijų plėtra”. Tokių analitikų kaip, pvz., Forrester tyrimų grupė (2012) ir kitų mokslininkų atliktos apklausos rodo, jog moksliškai pagrįstų socialinių technologijų (ST) poreikis visuomenėje auga, o jų panaudojimas daro poveikį politikai, skatinamas ekonominis vystymasis bei teigiami socialiniai pokyčiai. Tokiame kontekste svarbu stimuliuoti bei paremti inovatyvių socialinių technologijų pagrindu kuriamas platformas, skatinančias modernios visuomenės kolektyvinio intelekto (KI)  ir  tuo pačiu kolektyvinio sąmoningumo augimą, kad būtų sudarytos socialinės, ekonominės ir teisinės prielaidos pozityviems socialiniams pokyčiams visuomenėje įgyvendinti. Dabartinė tokių sistemų kaip Google, Wikipedia ar InnoCentive veikla leidžia daryti prielaidą, kad socialinėmis technologijomis paremtų kolektyvinio intelekto sistemų skaičius ir mastas didės, todėl mokslui iškyla uždavinys suprasti ir panaudoti naujai atsirandančias KI galimybes socialinėms problemoms spręsti.

Mokslinė problema šiameprojekte apibrėžiama kaip klausimas, kaip socialinės technologijos galėtų prisidėti prie kolektyvinio intelekto vystymo tinklo visuomenėje. Atsakymai į šiuos teorinius klausimus gali turėti didelę praktinę reikšmę. Tyrimo metu bus identifikuojamos ir analizuojamos kolektyvinio intelekto vystymosi sąlygos bei prielaidos, kurias geriau suvokdami, turėsime galimybę teisingiau panaudoti socialines technologijas praktikoje. Išnaudodama kolektyvinio intelekto potencialą bendruomenių veikla galėtų tapti produktyvesnė ir efektyvesnė sprendžiant visuomenės socialines problemas.

Mokslinė problema dėl savo kompleksiškumo bus sprendžiama remiantis originaliu požiūriu į socialinių ir technologinių mokslų sąveika ir derinant įvairius tyrimo metodus, paremtus tyrėjų kompetencijų sinergija. Tyrimo metu bus sukurtas moksliniais tyrimais paremtas kompiuterinis kolektyvinio intelekto sistemos modelis bei suformuota virtuali mokslinė terpė KI procesui stebėti, paremta KI indekso skaičiavimu.


© 2013 Mykolo Romerio universitetas.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 111951726.


Pagal projektą "Socialinių technologijų įtaka kolektyvinio intelekto vystymui tinklo visuomenėje". (Projekto numeris: VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-030)