LT  |  EN


THINK TANK: Kolektyvinis intelektas

Mokslinis projektas

Projekto idėja atspindi Europos Komisijos rekomendacijas, išdėstytas 2013 m. programoje „Informacinių ir komunikacinių technologijų plėtra”. Tokių analitikų kaip, pvz., Forrester tyrimų grupė (2012) ir kitų mokslininkų atliktos apklausos rodo, jog moksliškai pagrįstų socialinių technologijų (ST) poreikis visuomenėje auga, o jų panaudojimas daro poveikį politikai, skatinamas ekonominis vystymasis bei teigiami socialiniai pokyčiai.
Plačiau »
Šio projekto išskirtinumas yra originalus požiūris į socialinių ir technologinių mokslų sąveiką. Tokį požiūrį formuoja tyrimo komandos narių tarpdisciplininė patirtis ir įdirbis. Komandos branduolį sudaro mokslininkai, dirbantys Socialinės informatikos sr
Plačiau »
Think tank mokslinkų parengtos mokslinės publikacijos kolektyvinio intelekto tematika.
Plačiau »
Kiekybinio tyrimo metu buvo numatyta išsiaiškinti kolektyvinio intelekto formavimo(si) dalyvių, bei kitų suinteresuotųjų pusių į(si)traukimo ir dalyvavimo formuojant kolektyvinį intelektą mastą ir tendencijas.
Plačiau »
Kokybiniu tyrimu buvo siekiama gilinti ir plėtoti žinias apie procesus, vykstančius inicijuojant ir įgyvendinant virtualius bendruomenių projektus, apie kolektyvinio intelekto požymius, ypatybes, jo formavimą(si) skatinančius veiksnius ir kliūtis.
Plačiau »
Siekiant patikrinti hipotezes dėl kolektyvinio intelekto formavimosi ypatumų ir prielaidų netiesioginio bendravimo aplinkose realiomis sąlygomis ir gautus rezultatus palyginti su modelio rezultatais, buvo atliktas eksperimentas.
Plačiau »

© 2013 Mykolo Romerio universitetas.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 111951726.


Pagal projektą "Socialinių technologijų įtaka kolektyvinio intelekto vystymui tinklo visuomenėje". (Projekto numeris: VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-030)