LT  |  EN


THINK TANK: Kolektyvinis intelektas

Projekto rezultatai

Kiekybinio tyrimo metu buvo numatyta išsiaiškinti kolektyvinio intelekto formavimo(si) dalyvių, bei kitų suinteresuotųjų pusių į(si)traukimo ir dalyvavimo formuojant kolektyvinį intelektą mastą ir tendencijas.
Plačiau »
Kokybiniu tyrimu buvo siekiama gilinti ir plėtoti žinias apie procesus, vykstančius inicijuojant ir įgyvendinant virtualius bendruomenių projektus, apie kolektyvinio intelekto požymius, ypatybes, jo formavimą(si) skatinančius veiksnius ir kliūtis.
Plačiau »
Siekiant patikrinti hipotezes dėl kolektyvinio intelekto formavimosi ypatumų ir prielaidų netiesioginio bendravimo aplinkose realiomis sąlygomis ir gautus rezultatus palyginti su modelio rezultatais, buvo atliktas eksperimentas.
Plačiau »

© 2013 Mykolo Romerio universitetas.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 111951726.


Pagal projektą "Socialinių technologijų įtaka kolektyvinio intelekto vystymui tinklo visuomenėje". (Projekto numeris: VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-030)